Reglament

El Club Atletisme Gavà amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i sota el control del col·legi de jutges de la F.C.A, organitza el 8è Meeting de Veterans «Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 20 de maig de 2023 a l’Estadi Municipal de «la Bòbila» de Gavà.

NORMES GENERALS

Art.1. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per la temporada en curs.

Art.2. Les inscripcions hauran de ser introduïdes per la INTRANET abans del dimecres 17 de maig. A les curses caldrà fer constar les dades de la millor marca de l’atleta a la present temporada i passada per tal de poder confeccionar les sèries de competició. Caldrà confirmar la participació a les curses al retirar el dorsal.

Art.3. La inscripció tindrà un cost de 5€ per prova, 7€ si en fa més d’una.

Art.4. Cada participant podrà prendre part a un màxim de 2 proves (+ relleu).

Art.5. El cronometratge de la competició serà elèctric.

Art.6. Els concursos es disposarà de 3 intents (+ millora). Als concursos simultanis de diferents categories la millora pesaran els 8 millors intents, Indistintament de l'artefacte, coeficient o sexe.

Art.7. La participació d'atletes de categories NO MASTER serà per estricta confirmació de l'organització (competicio@clubatletismegava.com). La seva inscripció per la intranet no confirma la seva participació. En tots els casos la seva participació serà en curses segregades de les categories màster.

Art.8. Les reclamacions s'hauran de fer davant el Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la proclamació de resultats. La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.

Art.9. Hi haurà trofeu al primer classificat masculí i femení del 8è Meeting Màster Ciutat de Gavà per aquells que obtinguin major percentatge general, i premis especial masculí i femení per qui obtinguin major percentatge a les carreres, als salts i als llançaments.

Art.10. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de la World Athletics.

Art.11. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta competició.